Om Musiksveriges statistik

Musiksverige har sedan 2010 tagit fram statistik över den svenska musikbranschens omsättning i form av intäkter som genererats via laglig distribution på den inhemska marknaden och exportmarknaden. Det här är således det femte året av uppföljande mätningar av musikbranschens intäkter. Nytt för i år är att vi inte bara samlat in data för år 2014, utan även historiska data som sträcker sig tillbaka till 2009 för hela den samlade musikbranschen, och tillbaka till 2007 för konsertområdet.

Rapporten analyserar den svenska musikbranschens intäktsutveckling utifrån de tre kategorierna upphovsrättsliga intäkter, intäkter från inspelad musik och konsertintäkter. Intäktstyperna beskrivs närmare i de avsnitt de presenteras i rapporten.

Den totala omsättningen för den samlade musikbranschens alla genrer inkluderar:

  1. Upphovsrättsliga intäkter som genereras när musik framförs exempelvis i radio, på tv, internet eller i bakgrunden på restauranger med mera.
  2. Intäkter för inspelad musik som säljs i form av prenumerationsabonnemang på strömmad musik, eller som nedladdningar eller fysiska skivor.
  3. Konsertintäkter i samband med festivaler och konserter.

 

 

 

Upphovsrättsliga intäkter är grundstenen i musikbranschens ekonomi. De är en del av det totala värdet av all försäljning av både inspelad musik och konsertbiljetter. Både intäkter från inspelad musik och konsertintäkter avser hela marknaden och priset mot konsument. 

En arbetsgrupp har garanterat att data lämnats och även granskat rapporten. Arbetsgruppen har i likhet med tidigare år bestått av chefer och experter i Musiksveriges medlemsorganisationer. 

Ekonomie doktor Linda Portnoff, vd på Musiksverige, har sammanställt statistiken och författat rapporten och Sofia Thurn, projektledare på Musiksverige, har koordinerat arbetet.

 

Favorite climb

The Arrowhead Arete, Yosemite

Height

700 ft.

Coordinates

37°43'42.9"N 119°38'09.9"W

25%

 

 

I won my first competition back in 2010 at the Mountain West Regional Championships held at Moab, Utah. Sending a 5.13a sport route in a single attempt earned me first place in the Men’s division. Before then, I’d received 1st and 2nd place at a few youth competitions. 2010 was my entry into the big leagues. A couple months after Moab, Utah, I traveled to El Paso, TX for the National Championships. I got second place by sending a 5.13c sport route in two attempts.

In 2012, I won first place in the Nationals held at Acadia National Park, Maine by flashing a V12 bouldering problem. It was my first time visiting the East Coast and I was glad to have been used to Jackson Hole’s more humid weather. I think that gave me an advantage that climbers from drier regions didn’t have. In 2015 I entered my first international competition in Cochamó, Patagonia, Chile. I didn’t place, but plan to for the 2016 championship in Krabi, Thailand.