MUSIKMARKNADEN 2015 I FEM PUNKTER

  • Den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet uppgick under 2015 till 9,2 miljarder kronor vilket är en miljard mer än föregående år och motsvarar en ökning på 13 procent.
  • Musikexporten stod 2015 för drygt 1,7 miljarder kronor och ökade med 21 procent jämfört med föregående år.
  • Musikbranschens totala intäkter utgjordes 2015 till 53 procent av konsertintäkter (4,8 miljarder kronor), 25 procent av upphovsrättsliga intäkter (2,3 miljarder kronor) och 22 procent av intäkter från inspelad musik (2 miljarder kronor). 
  • På sex år, mellan 2009 och 2015, har den svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet ökat med 40 procent motsvarande 2,6 miljarder kronor. Knappt 800 miljoner kronor av denna intäktsökning utgjordes av musikexport.