Förord

Den 16 januari 2010 vände det. Branschen informerade om att intäkterna från inspelad musik under 2009 hade stigit med 10 procent. Var det ett trendbrott? Efter nästan ett decennium med vikande siffror kom äntligen ett besked om tillväxt. Bland de digitala tjänster som stod för stark tillväxt fanns Nokias Comes With Music och det svenska bolaget Spotify.

Samma år, 2010, grundades Musiksverige och efter releasefesten den 9 november blev det organisationens första uppgift att ta fram tillförlitlig statistik på hur hela musikbranschen utvecklades ekonomiskt, inte bara intäkterna från inspelad musik. Den metodik vi tog fram används nu även av andra kreativa näringar och den har dessutom inspirerat flera av våra nordiska grannländer.

Jag vill tro att vi redan då förstod vikten av att många år senare kunna blicka tillbaka på trovärdig branschstatistik. När vi nu har statistik för sju år (2009-2015) har det mycket riktigt blivit ett centralt verktyg för att i ekonomiska termer förklara hur vi fungerar och åt vilket håll vi är på väg.

Som framgår av rapporten är tillväxten fortsatt mycket stark. Vi hoppas att kunskapen om vår ekonomiska historia skapar förutsättningar för politiken och omvärlden att förstå vilka utmaningar som finns även i en bransch i medvind.

Ludvig Werner
Styrelseordförande Musiksverige