NOTFÖRTECKNING

1
Närmare bestämt med hjälp av omsättningsstatistik inom SNI-kod 90.02 Stödföretag till artistisk verksamhet.

2
En närmare redogörelse för hur denna procentsats fastställts finns att ta del av i Musikbranschen – metodutveckling. Rapporten finns tillgänglig här.

3 
Både svenska och utländska konsert- eller managementbolag hjälper till att organisera och administrera vissa svenska artisters och musikers framföranden i utlandet. När svenska artister samarbetar med utländska agenter, management och/eller arrangörer, utgörs den konsertrelaterade exportintäkten till Sverige endast av artistgaget. Detta skiljer sig alltså från konserter som genomförs i Sverige, där omsättningen motsvaras av hela värdet av de sålda biljetterna.

Bildförteckning

Erik Lundin Foto: Joel Nyström
Seinabo Sey Foto: Andreas Öhlund & Maria Therese
Nina Kinert Foto: Mathias Johansson
Amason Foto: Tobias Centerwall
Andrea Tarrodi Foto: Louisa Sundell
Sven-Bertil Taube Foto: Lina Eidelberg