Om musiksverige

Musiksverige är intresseorganisationen som kommunicerar och driver musikbranschens samlade frågor. Vi enar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, musikbolag, musikförlag och musikutbildningar i Sverige. Vår uppgift är att ge den svenska musiken bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas, bland annat genom samverkan med andra kreativa branscher, myndigheter och departement.

Grundare är FST (Föreningen Svenska Tonsättare), Ifpi Sverige (International Federation of the Phonographic Industry), Musikerförbundet, Musikförläggarna, SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation), SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare), SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter), Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund).

Nätverksmedlemmar är Föreningen Musikbranschutbildningar, MBIN (Music Business Independent Network), MMF (Music Managers Forum Sweden), Sveriges Dragspelares Riksförbund och SSES (Swedish Sound Engineers Society).

Läs mer om Musiksverige på musiksverige.org

Kontaktuppgifter

Linda Portnoff, vd Musiksverige
Mail: linda@musiksverige.org
Telefon: +46 (0) 70 465 89 46