INTÄKTER FRÅN
INSPELAD MUSIK

Intäkter från inspelad musik kommer från försäljning av musikinspelningar i olika format såsom cd-skivor, nedladdningar och strömningar. Siffrorna avspeglar vad slutkonsumenterna betalar för musik i detaljhandeln men för att undvika dubbelräkningar har upphovsrättsandelen av den inspelade musikens intäkter brutits ut och redovisats tillsammans med övriga upphovsrättsliga intäkter.

Totalt uppgick intäkterna från inspelad musik till knappt två miljarder kronor, vilket är en ökning på 12 procent mot föregående år. Förklaringen ligger främst i ökade intäkter från strömmad musiklyssning samt ökade intäkter från utlandet.

På den inhemska marknaden ökade intäkterna från inspelad musik till knappt 1,6 miljarder kronor, och exportintäkterna – som framför allt avser licensintäkter från utlandet till svenska musikbolag – ökade till 426 miljoner kronor.

Diagrammet nedan visar de inspelade intäkternas utveckling från 2009 fram till och med 2015 och har tagits fram med hjälp av data från musikbolagens intresseorganisation Ifpi Sverige och bygger på antaganden om marknaden för strömmad musik när det gäller antal månatliga Spotifyprenumeranter.

I diagrammet nedan visas fördelningen av intäkter från inspelad musik i olika format på den inhemska marknaden över tidsperioden 2009–2015. Vi ser hur konsumtionen i Sverige skiftat från fysiska och nedladdade format till strömmade musiktjänster, och 85 procent av intäkterna kommer i dag från strömmade musiktjänster. I huvudsak kommer dessa intäkter från Spotify-abonnemang.

Försäljningen av musik i fysiska format – främst cd:s och vinyler, men även musikrelaterade dvd:er var knappt en halv miljard kronor.

Fördelning 2012–2015

Intäkter från inspelad musik 2012–2015 (miljoner kronor)

Intäkter från inspelad musik 2012–2015 (miljoner kronor)

 Export   Inhemskt 
 

Fördelning av intäkter från inspelad musik

Fördelning mellan intäkter från inspelad musik i olika format på den inhemska marknaden 2009–2015.

Fördelning mellan intäkter från inspelad musik i olika format på den inhemska marknaden 2009–2015.

 Nedladdad försäjning   Strömmad försäjning   Fysisk försäjning