▲ Foto: Tom Schikan / Slowgold

 
 

Om Musiksverige

 
 
 

Vi är intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor. Vi samlar artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, musikbolag och musikförläggare i Sverige. Vårt uppdrag är att ge den svenska musiken bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas. I vårt uppdrag ingår dessutom att samla musikbranschen i gemensamma projekt, som sammanställningar av statistik om branschen, och evenemang, som till exempel branschdagar.

Under hösten 2017 gav styrelsen Musiksverige ett nytt uppdrag över övrig verksamhet. Musiksverige ska verka för en jämställd bransch utan utrymme för kränkningar, sexuella trakasserier eller övergrepp. Uppdraget är överordnat all annan verksamhet.

Musiksverige är en ekonomisk förening och grundades våren 2010 av nio intresseorganisationer. Musiksverige består idag av fjorton organisationer och vi arbetar aktivt för att inkludera fler.

Grundare och huvudmän är SAMI (Svenska Artister och Musikers Intresseorganisation), IFPI SVERIGE (International Federation of the Phonographic Industry), STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå).

Våra medlemmar utöver våra grundare är: FST (Föreningen Svenska Tonsättare), Musikerförbundet, SYMF (Sveriges Yrkesmusikerförbund), Musikförläggarna, SKAP (Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik), och SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter).

Nätverksmedlemmar:
SSES (Swedish Sound Engineers Society), Sveriges Dragspelares Riksförbund, MBIN (Music Business Independent Network) och Föreningen Musikbransch- utbildningar.