Värdeskapande i musikbranschen

 
 

Vad är musik, var kommer den ifrån, vad betyder den för en människa, för ett samhälle? För den här rapportens syften får vi dessvärre lämna dessa spännande frågeställningar med ett konstaterande att musikens kraft är outgrundlig. Men musikens ekonomiska aspekter, de låter sig däremot fångas lite enklare, och det är dem vi strävar efter att ge en relativt överblickbar bild av i den här rapporten. Förhoppningen är att bilden som presenteras ska kunna utgöra en utgångspunkt för diskussion – ett material att ställa frågor till, inte bara att söka svar i. 

Vi ser att intäkterna ökar inom nästan alla delar av branschen samtidigt som vi hör att många har svårt att arbeta professionellt med musik på acceptabla försörjningsnivåer. Fenomenet är varken någonting senkommet, sprunget ur digitaliseringen eller avgränsat till Sverige. I slutet av rapporten reflekterar vi över dessa förhållanden med hänvisning till internationell forskning som visar att musikbranschen i likhet med andra kreativa branscher är en så kallad blockbusterekonomi där merparten av intäkterna är starkt koncentrerade till skapare av kommersiell musik som är populär. Behövs en kultur och musik som inte är populär så behövs en stark kulturpolitik. Behövs en framgångsrik spets som kan bidra till att finansiera investeringar och risktagande så behövs också en näringspolitik som förstår att växla upp där vi redan hittat kommersiella framgångsrecept. Musikbranschen idag rymmer både bredd och spets men skulle må bra av att ”lägga till sig lite om midjan”. Musiksverige ser att gemensamma krafter från politiken, branschinitiativ och utbildningsinsatser kan rusta musikbranschen rejält för framtiden.